Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen binnen een organisatie, wordt er een plan van aanpak gemaakt hoe PartnerAssets geïntegreerd gaat worden binnen de organisatie.